Tierp-iläggningsplats
Tierp-iläggning-nedströms
Strömsberg-uppströms
Strömsberg-uppströms-upptag camping
Strömsberg-nedströms
Ö Vad-uppströms-upptag innan
Ö Vad-nedströms
Västland-gravfält-uppströms
Västland-gravfält-nedströms-upptag väst
Västland-gravfält-nedströms-upptag väst
Västland-kyrkbron-uppströms
Västland-kyrkbron-nedströms
Västland-vägbron-uppströms
Näsbron – uppströms
Näsbron-nedströms
Snatrabron-uppströms
Snatrabron-nedströms
Väg 76 bron-nedströms
Karlholm-övre dammbron-uppstöms
Karlholm-Dammen-landningsplats